செய்திகள்
>> ஆடி தபசு விழா - மண்டகப்படி 3ம் நாள்      >> ஐப்பசி திருக்கல்யாணம்      >> சித்திரை பிரம்மோற்சவம்
 
 
   
தலமரம்
 
இவ்வூரின் தலமரம் புன்னை மரமாகும். இவ்வூர் ஆதியில் புன்னை வனமாக இருந்தது. இம்மரம் மேற்குப் பிரகாரத்தில் உள்ளது.
   
 
  முகப்பு தெய்வங்கள் வரலாறு திருக்கோவில் திருவிழாக்கள் சேவைகள் காட்சித் தொகுப்பு தொடர்பு கொள்ள