செய்திகள்
>> ஆடி தபசு விழா - மண்டகப்படி 3ம் நாள்      >> ஐப்பசி திருக்கல்யாணம்      >> சித்திரை பிரம்மோற்சவம்
 
 
   

தேர்கள்

 

சங்கரனார் ​தேர் மிகப் ​பெரியது. அம்மன் ​தேர் சற்றுச் சிறியது. இ​வை சித்தி​ரை விழாவில் ஒன்பதாதம் நாளில் இழுக்கப் ​பெற்றுப் ​பெரும்பாலும் அன்​றே நி​லையத்துக்கு வந்துவிடும். ஆடி விழாவில் ஒன்பதாம் நாளிலும் அம்பாள் ​தேர் இழுக்கப் ​பெறும்.

   
 
  முகப்பு தெய்வங்கள் வரலாறு திருக்கோவில் திருவிழாக்கள் சேவைகள் காட்சித் தொகுப்பு தொடர்பு கொள்ள